La traducció audiovisual com a ferramenta
per al desenvolupament de competències plurilingües a l'aula

Què és PLURITAV?

Vivim en una societat cada vegada més globalitzada i multilingüe, la qual cosa, unida a la importància internacional de l’anglès, l’augment de les situacions multilingües en entorns laborals i acadèmics i el millorable nivell de llengües estrangeres (LLE), propicia un clar repte de millora de les competències plurilingües. La didàctica de les llengües ha de seguir oferint noves perspectives interdisciplinàries per a l’adquisició de LLE i per a la millora de les llengües maternes i, el present projecte, pretén buscar nous enfocaments des de camps afins i noves ferramentes per ampliar i millorar els coneixements lingüístics. Aquest projecte aposta per un dels enfocaments més recents d’ensenyament de LLE, el multilingüe, en el qual es té en compte no sols la llengua que s’estudia, sinó també el repertori lingüístic de l’aula. El projecte, centrat en la didàctica i el perfeccionament de llengües, es basa en aquest enfocament i recorre a un camp afí de la didàctica de LLE, la traducció audiovisual, per, a partir d’aquesta, aprendre una LLE, perfeccionar competències de les llengües pròpies i desenvolupar competències plurilingües.


PluriTAV

Qui és PLURITAV?

Seu principal

 • Beatriz Cerezo Merchán
 • Eusebio Llácer Llorca
 • Juan José Martínez Sierra IP
 • Beatriz Reverter Oliver
 • Alicia Ricart Vayá
 • Mabel Richart Marset
 • Betlem Soler Pardo
 • Arturo Vázquez Rodríguez
 • Gora Zaragoza Ninet
 • TRAMA
 • Frederic Chaume Varela
 • Anna Marzà Ibàñez
 • Ana Muñoz Miquel
 • Gloria Torralba Miralles
 • CenTraS
 • Rocío Baños Piñero
 • Jorge Díaz Cintas
 • CRTTS
 • Sabela Melchor Couto
 • Inma Pedregosa Sánchez

Accedir a la BIBLIOGRAFIA

Al fer clic en el següent botó, podràs accedir a la recopilació bibliogràfica que hem compilat per a la realització d'aquest projecte d'investigació. La bibliografia que presentem s'actualitza periòdicament amb noves fonts que et permetran conèixer més detalls sobre el plurilingüisme i la traducció audiovisual.

Obrir la bibliografia