La traducció audiovisual com a ferramenta
per al desenvolupament de la competència plurilingüe a l'aula

Consulta les seqüències didàctiques Comprar el llibre «Multilingualism, translation and language teaching»

Què és PLURITAV?

Vivim en una societat cada vegada més globalitzada i multilingüe, la qual cosa, unida a la importància internacional de l’anglès, l’augment de les situacions multilingües en entorns laborals i acadèmics i el millorable nivell de llengües estrangeres (LLE), propicia un clar repte de millora de les competències plurilingües. La didàctica de les llengües ha de seguir oferint noves perspectives interdisciplinàries per a l’adquisició de LLE i per a la millora de les llengües maternes i, el present projecte, pretén buscar nous enfocaments des de camps afins i noves ferramentes per ampliar i millorar els coneixements lingüístics. Aquest projecte aposta per un dels enfocaments més recents d’ensenyament de LLE, el multilingüe, en el qual es té en compte no sols la llengua que s’estudia, sinó també el repertori lingüístic de l’aula. El projecte, centrat en la didàctica i el perfeccionament de llengües, es basa en aquest enfocament i recorre a un camp afí de la didàctica de LLE, la traducció audiovisual, per, a partir d’aquesta, aprendre una LLE, perfeccionar competències de les llengües pròpies i desenvolupar competències plurilingües.


PluriTAV

«

El enfoque del proyecto es totalmente consecuente con la filosofía de Inlingua en cuanto a la enseñanza de idiomas, y sus resultados nos reafirman en ese enfoque y nos proporcionan herramientas extremadamente útiles para poder seguir implementándolo.

—Inlingua Castellón

Estoy convencida de que la metodología y los resultados de este proyecto serán de utilidad para nuestros estudiantes e investigadores.

—Anna Vermeulen (Universidad de Gante)

The Pluritav Project uses a promising approach to foreign language teaching by taking into consideration the (often neglected) learner’s own linguistic repertoire, through audiovisual translation. We look forward to the findings.

—Omar Ka (University of Maryland Baltimore County)

Compartimos el objetivo de la competencia plurilingüe, así que confiamos en disponer pronto de los resultados de este proyecto que de seguro nos serán de gran utilidad para nuestra práctica docente.

— Ana Pitarch (Directora EOI de Castellón de la Plana)

»

Qui és PLURITAV?

Seu principal

 • Beatriz Cerezo Merchán
 • Diana González Pastor
 • Eusebio Llácer Llorca
 • Juan José Martínez Sierra IP
 • Beatriz Reverter Oliver
 • Alicia Ricart Vayá
 • Mabel Richart Marset
 • Betlem Soler Pardo
 • Arturo Vázquez Rodríguez
 • Gora Zaragoza Ninet
 • TRAMA
 • Frederic Chaume Varela
 • Anna Marzà Ibàñez
 • Ana Muñoz Miquel
 • Gloria Torralba Miralles
 • CenTraS
 • Rocío Baños Piñero
 • Jorge Díaz Cintas
 • CRTTS
 • Sabela Melchor Couto
 • Inma Pedregosa Sánchez

Agraïments:
Francisco Miguel Ivorra Pérez (Universitat de València), María Teresa Senent del Caño (Universitat de València), Carmen Pascual Bajo (Universitat de València) i Francisco José Montserrat Delpalillo (Universitat Politècnica de València).

Accedir a la BIBLIOGRAFIA

Al fer clic en el següent botó, podràs accedir a la recopilació bibliogràfica que hem compilat per a la realització d'aquest projecte d'investigació. La bibliografia que presentem s'actualitza periòdicament amb noves fonts que et permetran conèixer més detalls sobre el plurilingüisme i la traducció audiovisual.

Obrir la bibliografia

Difusió dels resultats del projecte